Historik

Grumskretsen grundades 1971 av Stig Björkman, Jacob van den Brink, Rune Strömberg, Matti Nordenström, Kurt Andersson (Fisktjärn), Alf Olsson (Vålberg) och Barbro Kullander.

På 70-talet medverkade föreningen i skyddet av Malsjöeken vilket bidrog till att en besöksparkering iordningsställdes och att stigen rustades. Även vandringsstigen vid Stengårn i Långstad röjdes under flera år.

Filmkvällar med SVT:s Göran Emerius var väldigt populära under flera år. Premiärvisningen av en av hans Alaska-film drog 150 personer!

Fågelvandring till Agnhammarsviken är en stående programpunkt. De två torn som Skogsstyrelsen lät bygga upp med arbetsmarknadsmedel blev under 2000-talet farliga att gå upp i. Föreningen tog med frivillig arbetskraft tag i frågan och ersatte det ena med ett nytt torn. Grums kommun bekostade materialet men allt arbete gjordes av snickarkunniga och fågelintresserade medlemmar. Invigningen den 17 maj 2011 uppmärksammades i tidning och radio.

Föreningen har även varit pådrivande för att Grums lärare har fått möjlighet att fortbilda sig under temat ”Skogen som klassrum”. Syftet med projektet som drivs av Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen är att få kommuner och skolor att uppmärksamma värdet av utomhuspedagogisk verksamhet och att bevara skog nära skolor och bostäder. Barnen har även fått bygga fågelholkar under ledning av snickarkunniga medlemmar.