Skåda fågel

För att snabbt kunna vara på plats och skåda fågel planerar vi att upprätta en kontaktlista för intresserade. Kontakten sker lämpligen via telefon, sms eller e-post. Vill du vara med kontaktar du Helge Aaen på telefon 0555-303 07, e-post: aaenhelge@gmail.com

Förra fågelvandringen vid Agnhammarsviken blev succeartad. 26 personer deltog. Solen sken och vinden tog kvällsvila. Koflocken hade inte invaderat sina hagar än. Fågeltornet var i fin form och ett antal fågelarter hördes/syntes, däribland havsörn! Varmt tack till Kristina Andersson, Helge Aaen och Gunnar Rinstad!